За нас

ЕЛМОТРЕЙД” ООД е създадена през октомври 2001 г. като приемник на ЕТ “Електромонтаж – Илиян Петков" гр.Ловеч”, която е на пазара на електроуслугите от 1996 г.. Управителят на фирмата, Илиян Петков , е с 28-годишен опит в областта на електроизграждането.

Предметът на дейност на ЕЛМОТРЕЙД” ООД е електроизграждане на съоръжения ниско и средно напрежение. Фирмата има множество обекти в областта на енергетиката в страната и особено на територията на Ловешка област.

ЕЛМОТРЕЙД”ООД разполага с квалифициран състав електромонтьори, съгласно изискванията на ПУЕУ, НТЕЕЦМ и ППСТН и подходяща малка механизация и товаропътнически транспортни средства.

Основни Инвенститори са:

- “Електроразпределение” АД гр.Плевен;

- Община Ловеч;

- Месокомбинат "Русе"АД;

- Месокомбинат "Ловеч"-гр. Ловеч;

- "Бониоборот" - Ловеч;

- "БОНМИКС" ЕООД - Ловеч

- "Фуражни храни" ООД - Ловеч;

- Много частни фирми.

Главните насоки в дейността на “ЕЛМОТРЕЙД” ООД са свързани с развитието на електроенергийния сектор и използваните там нови технологии и материали. За тази цел персоналът на фирмата непрекъснато проучва и внедрява най-новите технологии и материали, използвани в тази област.

Политиката на фирмата е подчинена изцяло на стремежа непрекъснато да се удовлетворяват изискванията, нуждите и очакванията на инвеститорите и да се увеличава обемът на извършените СМР.За постигане на тази цел се предлагат качествени услуги и се насърчава всеки член на персонала да допринася в рамките на своята компетентност и правомощия за постигането и.

За фирмата това означава:

  • да определя нуждите и очакванията на своите инвеститори и клиенти и да ги удовлетворява коректно и професионално;
  • да определя цели по качеството и да информира целия персонал за значението на тяхното изпълнение;
  • да отговаря на изискванията на системата за управление на качеството и непрекъснато да подобрява нейната ефективност;
  • да развива уменията на персонала и да повишава неговото сътрудничество чрез ефективно обучение по най-новите технологии и материали;
  • да се съобразява с действащото законодателство в областта на строителството и техническата безопасност.