Клиенти

С П И С Ъ К

на част от клиентите на "ЕЛМОТРЕЙД" ООД

МОБИЛТЕЛ

 

  • М-Тел е пазарен лидер в България и един от най-успешните мобилни оператори в Европа
  • М-Тел има най-добрата мрежа – с пълно покритие на територията на страната
  • М-Тел ви дава свободата да изберете услугите, които са необходими лично на вас
  • М-Тел е прогресивна и иновационна компания
  • М-Тел се грижи за клиентите си, консултира ги и високо цени тяхната лоялност
  • М-Тел е неделима част от българското общество

 

"ЛИТЕКСКОМЕРС" АД

ЛИТЕКС КОМЕРС стартира дейността си през 1990 г. в гр. Ловеч като дружество с ограничена отговорност. След разрастването си през 1999г. Дружеството е трансформирано в акционерно. През 2002 г. седалището и адресът на управление на ЛИТЕКС КОМЕРС се премества в столицата София. Първите стъпки на ЛИТЕКС КОМЕРС са в търговията с петролни продукти.

Авторитетът и стабилността на ЛИТЕКС КОМЕРС АД се утвърждават особено силно в периода на тежката икономическа криза и срива на пазара на горива у нас през 1997г. Литекс е една от малкото български компании, които не се оттеглят от страната и не прехвърлят инвестициите си в чужди банки и предприятия зад граница. С това компанията доказва дългосрочните си и сериозни намерения за развитие на бизнеса и стимулиране на пазарната икономика именно на родния пазар. Компанията се разраства и започва своята бизнес експанзия не само в търговията с петролни продукти, но и в редица други отрасли: енергетика, хранителна промишленост, транспорт, туризъм, финанси, недвижими имоти и др.

Днес Литекс е един от най-големите инвеститори в страната, като общата стойност на инвестициите надхвърля 150 000 000 €.

"СПАРКИЕЛТОС"- АД - Ловеч

Производство на електроинструменти:

широка гама ръчни електроинструменти, бормашини, перфоратори, ъглошлифовъчни машини, циркулярни триони, фрези, ножови триони, ексцентършлайфмашини, двигатели за елинструменти, приставки и колектори.

"БОНМИКС" ЕООД - Ловеч

Адрес: Ловеч, Северна индустриална зона
Телефон: 068/ 2 59 67; 2 40 97; факс: 4 70 67
"БОНМИКС" ЕООД - гр. Ловеч е работещо с успех Френско - Българско Дружество.
Основният принцип на фирмата е качество и коректност. Основната дейност на Дружеството е производството на пълноценни комбинирани фуражи в брашнен и гранулиран вид, суперконцентрати и пълноценни концентрати за всичкивидове и категории животни /птици, свине, зайци, коне, щрауси, пътпъдъци, преживни животни и др./ съобразени с изискванията на съвременното животновъдство и гарантиращи оптимално развитие и висока продуктивност на животните. Ние оказваме безплатна и компетентна високо квалифицирана консултантска помощ на нашите клиенти, по отношение на фуражите, храненето на животните и тяхното здраве.
Разполагаме с 48 магазина за продажби на наш пакетиран комбиниран фураж в цялата страна.
Дружеството ни изкупува всички видове фуражно зърно и разполага със собствена складова база за съхранение с капацитет 30000т. и собствен ЖП коловоз.
Търгуваме със зърно и компоненти за фуражната промишленост.

"ОСЪМ-ИНЖЕНЕРИНГ" - АД

"ОСЪМ ИНЖЕНЕРИНГ" АД е специализирано предприятие за: - проектиране и строителство - производство на стоманобетонни елементи за жилищно и друго строителство - бетонови и канализационни тръби, тротоарни плочи и др. - бетонови и варови разтвори - армировки, заварени мрежи, гаражни клетки и др. - предоставяне на транспортни услуги и строителни машини - обслужване със строителна механизация

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - Плевен"

Община - гр. Ловеч

"Търговия-Ловеч"- ООД

"НИКРОМ-ТРЪБНА МЕБЕЛ" АД - Ловеч

"ЕКСПА-АГРО" ЕООД - Ловеч

"БКС" ЕООД - Троян

"Ловешки мелници-2005" ООД

"АПИАКТА-97" ООД

Ветеринарен техникум - гр. Ловеч

"ТРОЯМЕКС" ООД

"МИРО" - ООД

"АПТЕЧНО УПРАВЛЕНИЕ" АД - Ловеч

"ЦЕНТРИОМ" ООД - София

"ПЕЧАТНИЦА ДЪГА" ООД - Ловеч

Печатница Дъга ООД е основана през 1997г. в гр. Ловеч.
Дейността на фирмата е специализирана в областта на полиграфията.
Предлага завършен цикъл от услуги насочени към офсетовия печат: от идеятa до готовия продукт.