Начало

 

 

За всяка една дейност: от строеж, оборудване, пускане в експлоатация и поддръжка на трафопост или друго съоръжение до смяна на електрическа крушка, може да разчитате на нас.

 

Услуги

Проектиране, изграждане, ремонт и поддръжка на електрически мрежи и инсталации – средно и ниско напрежение. Изработка, монтаж и поддръжка на електрически табла и уредби – средно и ниско напрежение.
Вътрешно и външнотърговска дейност.

 Още

За фирмата

"ЕЛМОТРЕЙД" ООД работи с изключително качествени материали и инструменти. Разполага с опитен и квалифициран персонал.

 Още

Обекти

 Още