Обект

Кабелно ел.захранване

Кабелно ел.захранване НН на рентген от ТП”Болница”